RESERVEER NU IN JOUW AGENDA: WOENSDAG 20 MEI A.S. DE EERSTE BCMB-VAKDAG!

 
Bekijk de online versie
Nieuws vanuit bcmb - #1 - 4 FEBRUARI 2015
actueel
RESERVEER NU IN JOUW AGENDA!
20 mei 2015 is het zover: de eerste BCMB-vakdag!
Inspiratie opdoen, elkaar ontmoeten, discussiëren over de actualiteit en het vak én van elkaar leren: dat is wat we woensdag 20 mei met elkaar gaan doen.
Op die dag zijn we bijna 5 maanden aan het werk in de nieuwe situatie. Geen gebrek aan gespreksstof dus: er is volop ruimte om die dag kennis te delen en de actuele situatie met elkaar te bespreken. Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Wat kan er beter? Tegen welke zaken loop je aan?
 
Ook zal de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) die dag plaatsvinden. In dat deel praten we over de verdere invulling van de vereniging, de registratie en accreditatie van cliëntondersteuners en de contributie na 2015. Ook zullen we een definitief bestuur kiezen. Heb jij interesse in een bestuursfunctie? Heb jij een visie op ons vak? En goede ideeën hoe we ons vak verder kunnen professionaliseren? Lijkt het je leuk om mee te denken en mee te bouwen aan onze beroepsvereniging? Stuur dan een gemotiveerde brief naar aukeblom@bcmb.nl. Reken op minimaal 1 à 2 dagen per maand aan tijdsinvestering. Er staat helaas geen vergoeding tegenover.
De rest van de dag zijn er inspirerende lezingen, kun je workshops volgen om je kennis bij te spijkeren en is er ruimte voor discussie en debat. Het belangrijkste thema van de dag is: hoe verhoud jij je als cliëntondersteuner tot het wijkteam? Meer informatie over het programma en aanmelden volgt over enkele weken.

 


REGISTRATIE Wij krijgen veel vragen over de registratie van het beroep cliëntondersteuner.
Op dit moment is er nog geen registratie voor cliëntondersteuners. Het lidmaatschap van BCMB betekent niet dat je geregistreerd bent. We werken er hard aan om de registratie zo snel mogelijk te realiseren. De registratie zal BCMB niet zelf uitvoeren. Wel maakt BCMB afspraken met de uitvoerende organisaties over de criteria en de toetsing. Met de registratie kunnen jullie ook bij opdrachtgevers en cliënten aantonen dat je je vak beheerst en ontwikkelingen bijhoudt.

Jeugdzorgwerkers
Jeugdzorgwerkers kunnen zich wel nu al registreren, maar dit verloopt niet via BCMB. Lidmaatschap van BCMB betekent dus niet dat je automatisch geregistreerd bent bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ). Sommige cliëntondersteuners zijn al geregistreerd als jeugdzorgwerker. Deze registratie werd eerst uitgevoerd door BAMw(dat heet nu het Registerplein) en sinds 1 januari 2015 door SKJ. SKJ heeft de wettelijke opdracht om de registratie in de jeugdzorg uit te voeren. Als je al geregistreerd was bij BAMw voor de jeugdzorg, dan zijn jouw gegevens overgedragen aan het SKJ. Hiermee voldoe je aan de wettelijke eis. Je hoeft dan nu niets te doen. Voor informatie over deze registratie kun je rechtstreeks contact opnemen met SKJ. Met ingang van 1 januari 2015 zullen veel meer professionals zich moeten gaan registreren. Het gaat dan om professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulpsector op een hbo-functie of hoger, zoals maatschappelijk werkers, maar ook cliëntondersteuners die met jeugd en jongeren werken. De eisen worden uitgewerkt en dit jaar zal worden gestart met vooraanmelding. Het is dus niet nu al verplicht. Er geldt een overgangstermijn.

De verschillen
De verschillen tussen de registratie van jeugdzorg- en jeugdhulpwerkers en de registratie van cliëntondersteuners (voor mensen met een beperking) zullen enkele specifieke criteria zijn. Deze criteria tonen aan dat het vak cliëntondersteuning een vak apart is, met specifieke kennis en expertise. Dit zit zowel in de kennis van beperkingen als in de aanpak of werkwijze. De specifieke criteria voor cliëntondersteuning worden de komende maanden uitgewerkt en vertaald in meetbare of toetsbare criteria. De basiseisen voor de registratie van cliëntondersteuners zullen gelijk zijn aan de eisen die aan HBO-professionals in de jeugdzorg en jeugdhulp worden gesteld. Hiermee voorkomen we dat cliëntondersteuners zich dubbel moeten registreren.

In gesprek met Registerplein en SKJ
BCMB is met het Registerplein en SKJ in gesprek over de wijze waarop er een aparte registratie voor cliëntondersteuners kan worden ingevoerd, die tevens voldoet aan de verplichte jeugdregistratie. SKJ kan alleen de registratie doen voor professionals in het jeugddomein. Dit betekent dat cliëntondersteuners die alleen met volwassenen werken (bijvoorbeeld in een wijkteam voor volwassenen) zich niet bij SKJ kunnen laten registreren. Bovendien is het bij het SKJ minder goed mogelijk om een aparte registratie en positionering voor cliëntondersteuners te realiseren. Daarom is BCMB met het Registerplein in gesprek over de registratie van cliëntondersteuners. In onderstaand schema is uitgelegd wat we beogen. Dit is geen definitief schema, omdat het mede afhankelijk is van SKJ en het Registerplein.


 


 BEROEPSCODE EN BEROEPSPROFIELHet bestuur van BCMB heeft na raadpleging van een deel van de achterban bijgevoegde beroepscode vastgesteld. Deze beroepscode is een leidraad voor het uitoefenen van jouw vak. Het vak cliëntondersteuning bestaat al 100 jaar en heeft zich steeds verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Juist nu, met een omgeving die steeds complexer wordt en ook meer vraagt van de professional, is een leidraad nodig. De beroepscode maakt de basisnormen van het vak transparant en laat zien waar we voor staan.
Roept de beroepscode vragen op? Of heb je opmerkingen?
Sluit je dan aan op de Vakdag tijdens één van de workshoprondes bij de discussietafel over de beroepscode. De beroepscode kan op basis van de uitkomsten van die discussierondes worden aangepast als dat nodig blijkt.

De Code hangt samen met het Beroepsprofiel van de cliëntondersteuner. Het Beroepsprofiel beschrijft taken en competenties; de praktische kennis en kunde en methodische vaardigheden. Het lezen van deze Code gaat dan ook niet zonder het lezen van het Beroepsprofiel. Het beroepsprofiel is eerder vastgesteld door de MEE-organisaties. BCMB herkent zich in dit beroepsprofiel en heeft dit beroepsprofiel overgenomen.

Bijlagen: beroepscode en beroepsprofiel.

 


REPORTAGE VOLkSKRANT met bcmb-bestuurslid sandy deckers
In de Volkskrant van vandaag (pagina 12, Ten eerste) staat een realistische reportage van cliëntondersteuner en bestuurslid BCMB Sandy Deckers op huisbezoek in Heerlen: 'Zorgen voor zelfstandigheid.'
De Volkskrant volgde Deckers een dag op de voet. Lees en luister mee met extra verhalen in het zorgdossier.

 


volg ons op twitter!
https://twitter.com/_bcmb
agenda
BCMB-VAKDAG!
Woensdag 20 mei 2015
 
 
links

http://www.bcmb.nl

adres
Maliebaan 71-f
3581 CG Utrecht
info@bcmb.nl
KvK: 61801844
Linkedin   Twitter