Beste , laat je stem horen. Wat vind jij? Jouw mening is voor ons belangrijk. Bijvoorbeeld over de kandidaten die we voor het bestuur voordragen. Wat je vond van de vakdag. Hoe wij onze plannen verder moeten uitwerken. In deze brief lees je daar meer over.   
Bekijk de online versie
Nieuws vanuit BCMB #5: 23 juni 2015
een nieuw bestuur
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
 
BLOG
GUN JEZELF DAT CADEAU
Als ik terugdenk aan de vakdag, voel ik vooral opgetogenheid. Veel mensen vertelden me dat het een cadeau was om uit de waan van het dagelijkse werk te stappen, en met enige afstand over je eigen vak te kunnen praten. Door het delen van ervaringen ontstond een gevoel van gezamenlijkheid en van trots op de eigen professie.

Dat gevoel raak je - eenmaal weer aan het werk -  makkelijk kwijt.

 Lees verder >
 
 
BENOEMING NIEUW BESTUUR
JE MAG STEMMEN
Tijdens de algemene ledenvergadering  (ALV)  van 20 mei jl. hebben we besloten om de voordracht van nieuwe bestuursleden uit te stellen en leden nogmaals de kans te bieden zich kandidaat te stellen. Daarbij hebben we met name leden buiten MEE opgeroepen zich bij ons aan te melden. Er hebben zich nog drie mensen kandidaat gesteld. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal vijf personen. Twee bestuursleden blijven in functie, dus er zijn drie vacante plekken.

Het bestuur heeft voor uit de vijf aanmeldingen voor drie vacatures een selectie gemaakt.
Lees verder >
 
 
wAT VOND JE VAN DE VAKDAG?
eEN EVALUATIE
123 Leden die de vakdag hebben bezocht, hebben de moeite genomen om een evaluatieformulier in te leveren. Daarvan heeft  64% als algemene waardering voor de vakdag een goed of een uitstekend gegeven. Lees verder >
 
 
REGISTRATIE CLIËNTONDERSTEUNERS
LAATSTE STAND VAN ZAKEN
Tijdens de ALV van 20 mei jl. is ingestemd met de registratiecriteria. Ook de bestuurders van MEE-organisaties hebben positief gereageerd op de door ons beschreven criteria. Op dit moment  zijn we als bestuur van BCMB in gesprek met het Registerplein over de implementatie. Naar verwachting kan er binnen enkele maanden gestart worden met de registratie van cliëntondersteuners.

Ook zal binnenkort gestart worden met de vooraanmelding van professionals in de jeugdhulp. Cliëntondersteuners die met jeugdigen werken moeten zich dan vooraanmelden bij het SKJ. Dit is wettelijk verplicht. Zij kunnen zich aanvullend als cliëntondersteuner laten registreren bij het Registerplein. Dit is niet wettelijk verplicht, maar wel aan te bevelen om jouw kennis en expertise aan te kunnen tonen en te onderhouden.
 
 Klik hier voor de stroomschema's.
 
  
 
 
WORD ACTIEF LID:
MELD JE AAN VOOR EEN COMMISSIE
Het Bestuur wil leden graag zoveel mogelijk betrekken bij het uitwerken van de plannen. Daartoe zullen we commissies opzetten. We starten hierbij met een commissie Registratie en een commissie Kennisborging. Er zal zoveel mogelijk via email worden uitgewisseld en af en toe is waarschijnlijk een bijeenkomst in Utrecht nodig.

Interesse?

Meld je aan bij info@bcmb.nl en geef aan naar welke commissie jouw voorkeur uitgaat.

 
 
 
links
Website BCMB
Afmelden
adres
Maliebaan 71-f
3581 CG Utrecht
info@bcmb.nl
KvK: 61801844
    Twitter