, wist je dat cliëntondersteuners die met jeugdigen werken zich nog dit jaar moeten vooraanmelden voor beroepsregistratie?  
Bekijk de online versie
belangrijk nieuws over
beroepsregistratie

Beste ,

Al geruime tijd is bekend dat cliëntondersteuners die met jeugdigen werken wettelijk verplicht zijn zich te registreren. Inmiddels weten we dat je je daartoe nog in 2015 moet vooraanmelden! 

In deze mail lees je meer over de beroepsregistratie en over de vooraanmelding. 

 
vooraanmelding 2015

Wie nu in de jeugdhulp werkt en werkzaamheden uitvoert die in de toekomst door een geregistreerde professional moeten worden uitgevoerd, meldt zich vóór 1 januari 2016 aan.

 Voor vooraanmelding voor beroepsregistratie gelden twee voorwaarden:

  1. Je beschikt over een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat je werkzaam bent in de jeugdhulp. En je voert werkzaamheden uit waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd een geregistreerde professional moet worden ingezet.
  2. Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 1 jaar.

Vooraanmelden doe je bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. 

Meer info over vooraanmelden

 
Relatie registratie jeugdhulpwerker en registratie cliëntondersteuner

De eisen voor de registratie als cliëntondersteuner zijn specifieker dan die voor jeugdhulpwerker. De registratie als cliëntondersteuner is niet wettelijk verplicht, maar toont wel de kennis en expertise van de professional aan. Het is een kwaliteitskeurmerk voor opdrachtgevers.

Cliëntondersteuners die met jeugdigen werken, kunnen zich straks bij twee instanties voor twee beroepen laten registreren:

1.   bij het Registerplein als cliëntondersteuner;

2.   bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als jeugdhulpwerker;

3.   bij beide instanties.

Cliëntondersteuners, die zich als jeugdhulpwerker moeten laten registreren bij het SKJ, hoeven voor de registratie als cliëntondersteuner slechts deze aanvullende eisen aan te tonen bij het Registerplein en niet de algemene eisen zoals een VOG.

Meer informatie over dit onderwerp lees je op onze website onder Vakmanschap | Registratie-eisen.
 
links
Website
adres
Maliebaan 71-f
3581 CG Utrecht
info@bcmb.nl
KvK: 61801844
  Twitter