, hoe profileer jij je als cliëntondersteuner in een team met andere professionals? Dit is een van de onderwerpen die in onze regiobijeenkomsten aan de orde komen. Meer hierover lees je in deze nieuwsbrief.  
Bekijk de online versie
Nieuws van BCMB #6: 3 september 2015
Profilering & Registratie
inhoud
 
Regionale bijeenkomsten over registratie en werken in een wijkteam
In oktober en november organiseren wij speciaal voor BCMB-leden gratis regionale bijeenkomsten over:
  • Hoe kan ik mijzelf als cliëntondersteuner laten registreren?
  • Hoe ga ik om met de uitdagingen en dilemma’s die werken in een wijkteam met zich mee brengt?

Het Registerplein zal uitleggen wat de registratiecriteria zijn, hoe je je kan registreren en hoe je punten voor je registratie kan halen. 
Lees verder >
 
 
lidmaatschap en contributie 2016
Vanaf volgend jaar gaat de vereniging zelfstandig draaien en is er geen directe financiering vanuit MEE meer. Wat kunnen leden volgend jaar van de beroepsvereniging verwachten?

Lees verder >
 
 
Nieuw bestuur
Het oprichtingsbestuur heeft drie kandidaten voorgedragen voor het nieuwe definitieve bestuur. Via de website www.bcmb.nl hebben onze leden laten weten  of ze voor  BCMB voor of tegen deze voordracht zijn. Inmiddels zijn de stemmen geteld. 
Lees verder >
 
 
nieuw bestuurslid
In onze nieuwsbrieven zullen de leden van ons nieuwe bestuur zich aan je voorstellen. In deze nieuwsbrief bijt Alberdina van der Molen het spits af.
Lees verder >
nieuwe naam voor nvmw
De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) krijgt definitief een nieuwe naam: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Met deze nieuwe naam wil de vereniging uitdragen dat zij een beroepsvereniging is voor professionals uit alle beroepsgroepen binnen het sociale domein.
Lees verder >
 
 
registratie jeugdhulpwerker en cliëntondersteuner
Begin augustus hebben wij jullie per e-mail geïnformeerd over de wettelijk verplichte registratie in de jeugdhulp. Omdat dit een belangrijk bericht is, volgt hier een herhaling voor diegenen die dit gemist hebben. 

Lees verder >
 
 
Word actief lid en sluit je aan bij een Commissie!
Het Bestuur wil leden graag zoveel mogelijk betrekken bij het uitwerken van de plannen.
Daartoe start het bestuur in september met vier commissies:
  • Registratie
  • Kennisborging
  • Werken in een wijkteam
  • Onafhankelijkheid

Lees verder >
 
 
Bestuur stelt klachtenreglement vast
Bij een beroepsvereniging hoort ook tuchtrecht of een klachtenreglement. Dit biedt cliënten en andere betrokkenen de kans om een klacht in te dienen tegen een cliëntondersteuner.

Het bestuur van BCMB heeft gekozen voor een klachtenreglement, omdat dit laagdrempeliger en goedkoper is dan invoeren van tuchtrecht. 
Lees verder >
 
 
links
Website
Afmelden
adres
Maliebaan 71-f
3581 CG Utrecht
info@bcmb.nl
KvK: 61801844
  Twitter